Priemyselné a laserové značenie výrobkov a dielov

Využite naše dlhoročné skúseností a znalostí v oblasti priemyselného značenia.

GT MARK

Vitajte na stránkach spoločnosti GT MARK s.r.o., zaoberáme sa trvalým značením výrobkov a dielov. Predmetom činnosti je predaj značiacich technológii, technická podpora, servis. Ďalej vám ponúkame aj zákazkové značenie a výrobu strojov na zákazku..Predaj značiacich technológii

Text predaj značiacich technológii

Technická podpora zariadení

Text technická podpora

Servis značiacich zariadení

Text servis

Značiace technológie


Značenie laserom a gravírovanie

Značenie laserom a gravírovanie je presný, trvalý a veľmi rýchly spôsob značenia

Značenie laserom a gravírovanie

Značenie laserom a gravírovanie je presný, trvalý a veľmi rýchly spôsob značenia


Mikroúderové a mikrobodové systémy

Trvalé a nezmazateľné priemyselné značenie / razenie pomocou mikroúderovej technológie.

Mikroúderové a mikrobodové systémy

Trvalé a nezmazateľné priemyselné značenie / razenie pomocou mikroúderovej technológie.


Rycie a vyškrabávacie systémy

Rycie a vyškrabávací pneumatické stroje používajúce diamantový hrot. Systém dosahuje veľmi nízku hlučnosť

Rycie a vyškrabávacie systémy

Rycie a vyškrabávací pneumatické stroje používajúce diamantový hrot. Systém dosahuje veľmi nízku hlučnosť


Razníky, výroba razníkov

Raznice a razidlá vyrábame na základe podkladov (výkresov, vzoriek) dodaných zákazníkom.

Razníky, výroba razníkov

Raznice a razidlá vyrábame na základe podkladov (výkresov, vzoriek) dodaných zákazníkom.


Úderové stroje, lisy

Razenie textu sa vykonáva za pomoci úderového mechanizmu, ktorý nahrádza ľudskú silu.

Úderové stroje, lisy

Razenie textu sa vykonáva za pomoci úderového mechanizmu, ktorý nahrádza ľudskú silu.


Odvaľovacie stroje

Pre rýchle značenie valcovitých alebo tyčových dielov po obvode a do hĺbky odporúčame použiť odvaľovacie stroje

Odvaľovacie stroje

Pre rýchle značenie valcovitých alebo tyčových dielov po obvode a do hĺbky odporúčame použiť odvaľovacie stroje


Tepelné značiace stroje

Keď potrebujete označiť materiál, ktorý dobre reaguje na vysokú teplotu. Materiály ako je drevo, koža, papier.

Tepelné značiace stroje

Keď potrebujete označiť materiál, ktorý dobre reaguje na vysokú teplotu. Materiály ako je drevo, koža, papier.

Novinky