Rezanie kože CO2 laserom

Novy-projekt-61.jpg

Rezanie kože CO2 laserom

Zákazník, ktorý je výrobcom hovädzích koží sa na nás obrátil s požiadavkom značenia informácií do kože. Boli sme vopred informovaný, že žiadny výrobca na svete kože vo výrobe nijak neznačí, pretože sa to nedá. To bola pre nás samozrejme výzva. Zo skúsenosti sme použili CO2 laser, ktorý je na to určený.


PREČO KOŽU NEZNAČÍME ALE REŽEME?

Výrobca kože nie je koncový zákazník, a potrebuje kožu označit v úplne surovom stave ešte pred celým procesom výroby. V priebehu výroby koža prechádza rôznymi technológickými procesami ako je rehydratácia, farbenie, naťahovanie, brúsnie a podobne. V prípade, že by sme značili kožu povrchovo, tak by na konci výrobného procesu informácia nebola čiteľná. Z toho dôvodu, sme navrhli rezať binárny kód alebo datamatrix kód.KTORÝ LASER JE NA REZANIE KOŽE VHODNÝ?

Na rezanie, poprípade značenie kože sú vhodné lasery CO2, ktoré pracujú s vlnovou dĺžkou 10,6 µm. Na základe tejto vlnovéj dĺžky dokážeme označiť všetky organické materiály, poprípade sklo. Zvolený výkon na rezanie je vhodné určiť na základe hrúbky kože a požadovaného času rezania.


PLOTROVÝ CO2 LASER LTT ILS3

Vzorky značenia vpravo vedľa textu, boli značené laserom LLT ILS3, ktorý disponuje značiacim polom 660 x 495 mm. Pohyb laserového lúča zabezpečujú lineárne pohony v ose X a Y. Jedná sa o CO2 laser, ktorý vyniká výborným pomerom cena, výkon a vysokou životnosťou zdroja. K laseru je nutný stlačený vzduch pre ofuk optiky lasera a odsávanie splodín značenia.
CO2 laser GT

Vzorové značenie na ľavej strane od textu je pomocou CO2 lasera, ktorý na značenie používa galvo hlavu. Galvo hlava sa skladá z dvoch zrkadielok X a Y, ktoré vo vysokej rýchlosti rozmetávajú laserovú lúč na povrch dielu. Veľkosť značiacej plochy závisí na použitej optike. Je možné značiť pole 110 x 110 mm až 600 x 600 mm. V porovnaní s plotrovým laserom má vyššiu rýchlost značenia. Laser disponuje výborným pomerom ceny, výkonu a rýchlosti značenia/rezania.


BUDE LASER FUNGOVAŤ AJ NA VÁŠ MATERIÁL?

V prípade, že sa jedná o organický materiál, tak na 99% áno. Vždy ale potrebujeme odskúšať konkrétny materiál a nastaviť správne parametre značenia / rezania. V prípade iných materiálov je nutné vždy nutné urobiť testy, ktoré vám následne ukážeme a vy rozhodnete, či ste s výsledkom spokojný.