Vyškrabávací a rycí systém SC3700

Rycie systém SS3700

najrýchlejší rýľovacie systém vôbec . Dosahuje až dvojnásobné rýchlosti oproti ostatným modelom. Všetko je vďaka mechanike, ktorú poháňa presné servopohonmi. Veľký dôraz je kladený na celkovú robustnosť zariadení. Je vhodný do výrobných liniek, kde je vysoká produktivita

Vlastnosti SS3700

Značiace pole 50,8 x 152mm
Rýchlosť značenie 6-8 znakov za sekundu
V ohraničení značiaceho poľa značí ľubovoľnú veľkosť, typ písma, čísla alebo sklon písma
Automatická zmena dátumu, času, sériového čísla, smeny a pod.
Odolný mechanizmus zameriavanie v osiach X a Y, konštruovaný pre veľké zaťaženie
Krycie ochranné plechy hlavy
Robustné prevedenie určené do výrobných liniek
Hĺbka značenia až 0,5mm
Používa karbidový alebo diamantový hrot
nepotrebuje PC
Vonkajší kryt chráni mechaniku vnútri stroja (IP50)

Možnosti riadiacej jednotky TMC 470:

softvér Logofont na vytváranie log alebo fontov
PC upgrade utility pre jednoduchý upgrade softvér
interface s PLC, host PC a scanery čiarových kódov
možnosti značenia: v priamke, v kruhu, konvexne, konkávne, pod ľubovoľným uhlom, zrkadlovo
automatické generovanie hodnôt času: rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
automatické generovanie: sériových čísel, kódov smien, kódov dní a krokov v užívateľsky definovaných rozmedziach
značenie ASCII znakov, logá, 2D Datamatrix kódov (ECC200), QR kódy (až 160 znakov)
komunikačné rozhranie: USB 2.0, Ethernet, RS 232, RS 485, I / O komunikácia
možnosť externého tlačidla START / STOP
pamäť 200 – 400 vzorov, každý vzor 200 ľubovoľných polí
možnosť práce s PC pomocou grafického software MERLIN III
pracuje sa značiace hlavou aj samostatne bez použitia PC