Mikroúderové pneumatický viac-hrotový systém TMM7200

Mikroúderové systém TMM7200

extrémne rýchly, viac-hrotový značiace systém. Design pre ťažký výkon zaraďuje stroj ako perfektnú voľbu pre hĺbkový popis. Rozsiahle značiace pole môže byť využité až 21 hrotmi, ktoré systému umožňujú značiť až 21 znakov za 1,5 sekundy. Tieto jedinečné vlastnosti umožňujú systému TMM 7200 riešiť viaczmennú prevádzku výrobnej linky, kde sú zvýšené požiadavky na rýchlosť a / alebo hĺbku značenie.

Vlastnosti TMM7200:

Značiace pole až 413 x 413 mm2
Rýchlosť značenia až 21 matrixových bodov za 1,5 sekundy
Môže byť vybavená až 21 značiacim hrotmi
Značí ľubovoľný typ písma (znaku) do veľkosti 45 mm, počet riadkov v rámci značiaceho poľa
Patentovaný „lietajúci hrot„ ľahko umožňuje popisovať aj nerovný povrch s toleranciou 8 mm
Dostupnosť rôznych veľkostí hrotov oceľových alebo karbidových k dosahovaniu lepších výsledkov pri popisovaní materiálu tvrdosti až 62 HRC a hĺbkou popisu až 0,7 mm
nepotrebuje PC
Určený aj do extrémne vysokých teplôt

Možnosti riadiacej jednotky TMC 470:

softvér Logofont na vytváranie log alebo fontov
PC upgrade utility pre jednoduchý upgrade softvér
interface s PLC, host PC a scanery čiarových kódov
možnosti značenia: v priamke, v kruhu, konvexne, konkávne, pod ľubovoľným uhlom, zrkadlovo
automatické generovanie hodnôt času: rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
automatické generovanie: sériových čísel, kódov smien, kódov dní a krokov v užívateľsky definovaných rozmedziach
značenie ASCII znakov, logá, 2D Datamatrix kódov (ECC200), QR kódy (až 160 znakov)
komunikačné rozhranie: USB 2.0, Ethernet, RS 232, RS 485, I / O komunikácie
možnosť externého tlačidla START / STOP
pamäť 200 – 400 vzorov, každý vzor 200 ľubovoľných polí
možnosť práce s PC pomocou grafického software MERLIN III
pracuje sa značiace hlavou aj samostatne bez použitia PC