Rozdiely medzi laserom a mikrobodom

AIO-vlaknova-lasery.png

Laser a mikrobod sú technológie na trvalé značenie v priemysle. Každá technológia z nich má svoje prednosti a zápory. Ako sa v tom veľkom výbere laserov a mikrobodov vyznať? Je laser alebo mikrobod vhodná práve pre mňa?


Laser

Mikrobod

Laser
  • laserom je možné značiť väčšinu materiálov
  • Vláknový laser (vhodný na značenie kovov, väčšinu plastov)
  • Mopa laser (vhodný na farebné značenie kovov, väčšinu plastov)
  • CO2 laser (vhodný na značenie organických materiálov ako sú drevo a koža)
  • Zelený laser (vhodný na značenie plastov)
  • UV laser (vhodný na značenie plastov)
2D – QR
  • mikrobodom je vhodné značiť všetky tvrdé materiály
  • pohon môže byť pneumatický alebo elektromagnet
  • jednotka mikrobodu môže byť ručná, stojanová alebo pre integráciu

Výhody laseru

+ rýchlý spôsob značenia

+kontrastný popis

+možnosť značiť do hĺbky alebo povrchovo

+možnosť značenia loga vo vysokej kvalite

+bezúdržbová prevádzka

+žiadny spotrebný materiál

Výhody mikrobodu

+mechanicky odolná technológia

+hlboké značenie

+bez spotrebného materiálu

GT Mark